Een bekende schoolverlater: de heer Louis Matthé (1994)

door

Het moet 1957 geweest zijn. Wiskunde-leraar Pater Antoon Cassenaer was plotseling op veel te jeugdige leeftijd overleden. Het lopende schooljaar werd "voor en na" afgewerkt door de voorzitter van de oudervereniging, de heer L. Mattheeussen. Het nieuwe schooljaar 1958-1959 werd Pater Plas tijdelijk wiskundeleraar. Waarschijnlijk, maar dat wist je als leerling niet, om te wachten op de komst van de énige echte opvolger voor de betreurde pater Cassenaer: de heer Louis Matthé.

De heer Matthé kreeg als eerste opdracht bij zijn komst: de opgelopen wiskunde-achterstand terug op te halen. Door bovengenoemde omstandigheden én door de geplande oprichting van de hogere cyclus op onze school was dat meer dan nodig. De heer Matthé sprong voor elke afwezige collega in, hij gaf extra inhaallessen tijdens de middagpauze, tot de cijfers en tekens ons de keel uithingen, maar... de inspectieverslagen waren gunstig!

Zo werkte de heer Matthé niet alleen in de pioniersperiode van de school (waarvan hij een van de grootste steunpilaren was), maar zo is het heel zijn loopbaan verder gegaan. Hij bleef gedurende gans zijn collegeloopbaan één van de top-leraars, dank zijn zijn kennis en haast grenzeloze inzet.

Over kennis en creativiteit gesproken: met onze klas waren wij rond 1959 of 1960 getuigen van een inspectiebezoek. Staatsinspectie! Wij hadden juist les in ruimte-meetkunde. Als didactisch materieel had de heer Matthé één van de schuiven van de leraars-lessenaar met wit zand gevuld en met behulp van breipriemen en drinkrietjes trachtte hij ons de ruimtefiguren visueel voor te stellen. Bezoek van de staatsinspecteur! Ik geloof niet dat één leraar in volle klas ooit zoveel lof toegezwaaid kreeg van de inspecteur. Het ging erom dat de leraar met zéér eenvoudige middelen een vrij ingewikkelde nieuwe leerstof aanschouwelijk kon voorstellen.

Ik heb de heer Matthé gedurende zijn lange loopbaan nooit anders gekend: eenvoudig en degelijk. Zelden of nooit heb ik hem horen klagen over te veel werk of over onmogelijke leerlingen.

In de pioniersjaren heeft de heer Matthé ook nog fysica, biologie, chemie, aardrijkskunde en zelfs Nederlands gegeven. Je moet het toch maar doen!

De heer Matthé houdt ook nog o.a. van vissen en van reizen. Portugal schijnt een favoriete bestemming te zijn. En de taal van zijn vakantieland kent hij bijna zo goed als de Portugezen zelf!

Al zijn oud-leerlingen danken hem zeer van harte voor al het goede dat hij hen heeft meegegeven. Wij wensen hem een lang en gezond pensioenleven, samen met zijn echtgenote, die voor hem altijd een steun achter de schermen is geweest. Vaarwel, mijnheer Matthé en... hartelijk welkom bij elke oud-leerlingenactiviteit!

Uit: Het Beertje nr. 230 (december 1994)