De tiende Sint-Jansfeesten (1989)

door

Ze zijn weer voorbij: de tiende Sint-Jansfeesten!

Tien jaar geleden werden, op voorstel van de heer De Maesschalck, lid van het oudercomité, de eerste Sint-Jansfeesten georganiseerd. De bedoeling was een schoolfeest te maken, waarin geld kon verdiend worden om er een sporthal mee te bouwen. Thans wacht de sporthal op het dak.

De Sint-Jansfeesten evolueerden ondertussen van een "Vlaamse Kermis" naar échte opendeurdagen. Het publiek verlangt dat duidelijk.

Dat merken we elk jaar weer aan vooreerst de uitgebreide en fijn verzorgde infostand. Duidelijk visuele informatie over de eenheidsstructuur stond er als informatie ter beschikking van ouders met jongens of meisjes die op 1 september secundair onderwijs willen aanvatten. Veel aandacht werd besteed aan de leerinhouden van de verschillende vakken in het eerste jaar eenheidsstructuur.

Maar ook het huidige schoolleven werd levendig voorgesteld: studiereizen, samenstelling van de klassen, sport, bouwplannen, F.T.I. en wiskunde-olympiade, oudervereniging, Broederlijk Delen.

Na de info-stand vonden we de jaarlijkse presentatie van leervakken terug. Nu de talen Frans en Engels aan de beurt geweest waren, kwamen dit jaar aan bod: Geschiedenis, Economische Wetenschappen, Fysica, Biologie en Informatica.

Op zaterdagnamiddag brachten de leerlingen van de basisschool MUSICA 89, een wervelend muzisch programma rond de schilder Paul Klee.

Op zaterdagavond en zondagnamiddag beleefden we de opvoeringen van DE GELDWOLF, een Romeins blijspel naar Plautus, in een moderne versie, bewerkt door oud-leerling en leraar Peter Faes (82LAGR) en opgevoerd door de leerlingen van de humaniora, o.l.v. Peter Faes (82LAGR) en Hilde Billen. Ook hier werd door leerlingen gezongen en gemusiceerd, ditmaal onder leiding van de heer Guido Van der Veken, de tweede muziekleraar.

Het sportgebeuren werd dit jaar eerder beperkt gehouden, al kwamen de leerlingen van S.J.B. op zaterdag toch met een kampioensbeker voetbal naar huis. Ze wonnen een interscolair tornooi, ingericht door o.a. de Generale Bank.

De posterbeurs trok weer heel wat belangstellenden, evenals het jaarlijks even fraaie plastisch werk van leerlingen. Ontmoetingsplaats voor vele vrienden waren natuurlijk de cafetaria. Voor het eerst sinds vele jaren moest men het zonder een bodega stellen, aangezien zich geen oud-leerlingen hadden aangemeld voor organisatie en uitbating. Tenslotte het jaarlijks eresaluut voor de heer André Lauwerijs, die voor de tiende maal een uitstekend vijfsterren-klasse-restaurant had opgezet, dat zelfs de allermoeilijkse eters kon bevredigen. En dat wil al wat zeggen!

Uit: Het Beertje nr. 186-187 (april-mei 1987)