De OLB wordt VZW (2018)

door

Na 55 jaar bestaan te hebben als een "feitelijke vereniging", zoals dat heet, heeft het bestuur van de oud-leerlingenbond ervoor gekozen verder door het leven te gaan als een vereniging zonder winstoogmerk, een VZW.

De belangrijkste beweegreden hiertoe was het aanvoelen dat in tijden van toenemende individualisering van de samenleving en de daarmee gepaard gaande juridisering van conflicten, het veiliger was om als aparte rechtspersoon te bestaan wanneer er ooit incidenten zouden plaatsvinden die aanleiding geven tot eisen voor schadevergoeding.

Op donderdag 8 februari 2018 vond de plechtige oprichtingsvergadering plaats, waarbij de formele oprichters hun handtekening plaatsten onder de statuten, die binnenkort zullen verschijnen in het Staatsblad. Als oprichters en toekomstige bestuursleden tekenden Dirk Knaepkens (81WA), Mathias Van Aken (94LAGR), Jan Verbruggen (76LAWE) en Roel De Cleermaecker (01ECMT). Zij werden aangevuld met oprichters en toekomstige leden van de Algemene Vergadering Marc Verstraeten (62EC) en Bart Couttenye (81EC). De afwezige Freddy De Prins (85EC) ondertekende in diezelfde hoedanigheid enkele dagen later eveneens de oprichtingsacte.

Voorzitter Jan Verbruggen (76LAWE) ondertekent de oprichtingsacte

Wat zal er concreet veranderen? Niet veel: we doen verder zoals we bezig zijn maar dragen wel een bijkomende administratieve last om ons in regel te stellen met de wettelijke formaliteiten verbonden aan het beheer van een VZW. Hierbij worden wij bijgestaan door de gespecialiseerde belangenvereniging VSDC. In ruil daarvoor krijgen we de gewenste wettelijke bescherming.

Meer foto's van de plechtige ondertekening van onze statuten, vindt u hier.

Uit: Het Beertje nr. 334 (februari 2018)