De conscrits van Zoersel (2016)

door

U kent ongetwijfeld 'De Loteling' van Conscience. Zijn hoofdpersonage was weliswaar fictief, maar het 'loten' van mannen die militaire dienstplicht moesten vervullen, bestond wel degelijk.

Oud-leerling Raoul Jans (68LAWE) bestudeerde de 'lotelingen' van Zoersel en stelde een lijst op van alle dienstplichtigen in de huidige deelgemeenten Halle, Zoersel en Sint-Antonius. Voor elke conscrit verzamelde hij zoveel mogelijk genealogische gegevens (ouders, broers en zussen, huwelijken, afstammelingen) en probeerde hij te achterhalen bij welke regimenten ze terecht kwamen en in welke functies, of ze al dan niet deserteerden, of ze later de Sint-Helenamedaille voor oud-strijders ontvingen van de Franse staat en andere interessante informatie. De studie kan van grote interesse zijn voor eenieder die zich bezighoudt met heem- en familiekunde. Meer informatie: raoul.jans@telenet.be.

Uit: Het Beertje nr. 327 (juni 2016)