Circulaire economie (2022)

door

Bezorgdheid voor de leefbaarheid van onze planeet is een belangrijk thema geworden de laatste jaren. Een belangrijk aspect hierbij is de veronderstelde eindigheid van natuurlijke rijkdommen; daarom wordt onder meer ingezet op recycling, de zgh. ‘circulaire economie’.

Luc Verschueren (77WB), een oud-leerling die deze bezorgdheid deelt, wilde metterdaad een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor allen, en werd daarom medeoprichter van het bedrijf Parc Active Rubber, dat zich richt op duurzame oplossingen voor het recyclen van End Of Life industriële rubberproducten. Zij recyclen end of life rubber tracks en maken daarvan duurzaam rubber poeder dat weer als grondstof dient voor de fabricage van nieuwe rubberproducten. Hoogwaardig hergebruik van rubber vermindert CO2 uitstoot, voorkomt milieuvervuiling, en ondervangt daarnaast de groeiende behoefte naar rubber als grondstof.

Uit: Het Beertje nr.352 (september 2022)