Rob Wens (14ECMT) (1)

ol2010

Citaten uit de afstudeerplechtigheid (2014)

Enkele citaten uit de toespraken aan de nieuwe oud-leerlingen tijdens hun afstudeerplechtigheid op 25 juni ll. Nu de doelen van diploma’s in hoger onderwijs zich concreter aftekenen en in het verlengde daarvan misschien ook al beroepswegen, stel ieder voor jezelf de vraag naar de doelstelling…