Jan Bouwens (96LAWE) (1)

ol1990

Katholieke scholen anno 2014. Adieu? (2014)

Waar is God? Vroeger was het antwoord eenduidig: God is overal, in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen. Vandaag is het geen boek, maar zijn het de leerlingen zelf die een eigen antwoord formuleren. De tijden van het catechismusonderwijs liggen ver achter…