Eric Van Huffelen (2)

Directeurs

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou 1914 Pater Ad. Fabre 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil Cool 1953 Pater Antoon Cassenaer 1958 Broeder Juul Gysels 1966 E.H. Leopold Baeten 1968 E.H.

Vraaggesprek met directeur E. Van Huffelen (2015)

De heer Eric Van Huffelen (°1962) kwam in september 1985 naar het college als nieuwe leraar klassieke talen. In 1998 werd hij pedagogisch begeleider voor de leerkrachten klassieke talen in de scholen van het bisdom Antwerpen. Ook was hij lid van de leerplancommissies Grieks en…