Bezige Beren (2016/1)

door

Op 7/1/2016 heeft onze oud-leerling Vik Werrebroeck (79LAGR) de eed afgelegd als OCMW-raadslid voor de CD&V te Wijnegem. Vik (55) is leraar geschiedenis aan het Xaveriuscollege te Borgerhout en vanuit deze historische interesse ook voorzitter van de Heemkundige Kring Jan Vleminck.

Op 22/11/2015 kwam oud-leerling en biochemicus Pieter Van De Walle (10LAWE) in het nieuws met zijn scriptie over de heilzame werking van het actieve bestanddeel van koninginnengelei, royalactine, op andere organismes dan bijen. Koninginnengelei is het krachtvoer dat een bij doet uitgroeien tot koningin, en haar levensduur met een factor 10 verlengt. Pieter kon aantonen dat royalactine ook bij de rondworm C. elegans een levensverlengende en versterkende werking heeft. Deze ontdekking opent perspectieven voor mogelijke toepassingen op mensen in de toekomst.

Uit: Het Beertje nr. 326 (februari 2016)