Bezige Beren (2015/3)

door

In januari 2015 won oud-leerling en oud-bestuurslid Tim Opgenhaffen (07GRLA) de jaarlijkse scriptieprijs van de Orde van Vlaamse Balies. In zijn bekroonde scriptie onderzocht hij of de huiszoeking en de inbeslagname bij een arts of advocaat in België de toets aan het EVRM konden doorstaan. Hij kwam tot de conclusie dat daar op zich geen probleem mee is, maar dat enige wettelijke en structurele wijzigingen toch nuttig zouden zijn om de onderliggende logica van het beroepsgeheim en de waarheidsvinding beter te respecteren. De jury loofde zijn grondig rechtsvergelijkend onderzoek en de toetsing aan de Europese rechtspraak ter zake.

Tijdens de zomervakantie opende oud-leerlinge Elien Stienissen (03MTWI)
te Antwerpen een tijdelijk ("pop-up") restaurant dat uitsluitend werkte met voedseloverschotten. Ze wilde hiermee het fenomeen van voedselverspilling aanklagen.

Oud-leerling Stefaan Cortebeeck (08WEWI) kreeg dankzij een beurs van het Prins Albertfonds de kans om gedurende een jaar in Maleisië te werken aan een project van het Leuvense bedrijf Materialise. Materialise specialiseert zich in 3D-printing. Zijn taak bestond uit het aftasten van de lokale afzetmarkt voor goederen en diensten in de medische sector.

Oud-leerling Dave D'Haeze (94LAWE) is reeds vele jaren werkzaam in Viëtnam als raadgever van de Hanns R. Neumann Stiftung. Zijn werkterrein is de lokale koffiesector. Klimaatverandering zorgt voor toenemende droogte, die een negatieve impact heeft op de koffieproductie. Zijn recentste onderzoek richt zich op het efficiënter irrigeren van de koffieplanten om de waterconsumptie te verminderen.

Jeugdboekenschrijfster Kim Crabeels (99LAMT) heeft nu een eigen webstek.

In het vorig Beertje spraken we over enkele oud-leerlingen die door hun journalistieke activiteiten bij VRT en VTM geregeld op het nationaal nieuws te zien zijn. We vergaten hierbij Gert van Boxel (83LAGR) te vermelden, journalist in het VRT-radionieuws. Hij is de zoon van oud-directeur wijlen Adriaan Van Boxel.

Uit: Het Beertje nr 324 (september 2015)