Bezige Beren (2015/2)

door

Op 17 april 2015 verscheen in Gazet van Antwerpen een vraaggesprek met oud-leerling en pianiste Nina Smeets (04ECMT). Ze getuigde hierin hoe ze als 3-jarig kind bijna verdronk en uit coma ontwaakte door het beluisteren van concerto nr. 12 van Mozart. Nina is nu pianolerares.

Oud-leerling en juriste Mirte Smets (09GRLA) nam deel aan de Vlaamse Scriptieprijs 2014 met haar masterproef waarin ze onderzocht in welke mate gevangenen toegang hebben tot zgh. basisrechten als ongezond eten, alcohol en prostituees. Haar werk werd niet weerhouden bij de laatste 10, maar kreeg wel aandacht in Metro en bij 'Nieuwe Feiten' op Radio 1.

Op 25 april 2015 vond in het kasteelpark van Zoersel de 2de editie plaats van het Tapori-benefiet, een initiatief van enkele oud-leerlingen waaronder Sofia Vanneste (06MTWE). De feestelijkheden draaiden hoofdzakelijk rond een kubbtornooi, waaraan 49 ploegen deelnamen.

Wie zo nu en dan eens naar het VTM-nieuws kijkt, kan daar een oud-leerling op de buis zien verschijnen, nl. Romina Van Camp (04ECMT). Ten tijde van de vliegtuigramp met een German Wings toestel in de Franse Alpen op 24 maart 2015, was zij de 'reporter ter plaatse' op de luchthaven van Düsseldorf. Ook oud-leerling Annelies Van Herck (93LAWE) is journaliste; zij werkt voor de nieuwsredactie van de VRT.

Op 23 december 2014 verdedigde Marleen Maes (93LAGR) haar doctoraat aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Haar proefschrift handelde over nationale en Europese beschermingsstatuten voor vreemdelingen. Vanuit de vaststelling dat in België procedurele complexiteit en inefficiëntie in het kader van humanitaire migratie oneigenlijk gebruik en opeenstapeling van procedures in de hand werken en de rechtsbescherming van vreemdelingen ondermijnen, zocht ze in haar proefschrift naar een structurele oplossing in de vorm van één alomvattende humanitaire verblijfsprocedure. Dr. Marleen Maes gaf in 2006 voor de oud-leerlingenbond een lezing over ditzelfde onderwerp. Professioneel is zij actief als magistraat bij de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen.

Wij kwamen onlangs opnieuw in contact met oud-leerling 2733 (67WB). Hij woont sinds vele jaren in Canada, waar hij zich bekeerd heeft tot het protestantisme en dominee geworden is. Hij zet zich in voor diverse missionaire projecten in de Derde Wereld. Zijn neef en tevens oud-leerling, Emery Frijters (99ECMT), is voorzitter van Groen te Zoersel.

Uit: Het Beertje nr. 323 (juni 2015)