Artikels van Michel Van der Eycken

Onze patroonheilige: Sint-Jan Berchmans (2021)

Jan Berchmans werd geboren te Diest op zaterdag 13 maart 1599. Zijn vader Jan Berchmans woonde voor zijn huwelijk in het huis 'De Bonten Os' op de huidige Botermarkt en was schoenmaker van beroep. De familie Berchmans had tijdens de 16de eeuw periodes van voor-…