Artikels van Jeff Van Nooten (70LAGR)

Mei '68, ook op Sint-Jan (2018)

Bij het lezen van het laatste Beertje en meer bepaald het in memoriam van de heer Van Deun, werd mijn aandacht getrokken door het begin van het artikel met een verwijzing naar de jaren '70 van vorige eeuw. "De moeilijke periode , de contestatie..." .