Artikels van Freddy De Prins (EC85) en Marc De Schutter (WA85)

Berlijn: hoe het was in 1985 (1990)

In dit artikel willen we even terugblikken op het jaar 1985 toen voor 6WEA, 6WEB en 6EC de Berlijnreis georganiseerd werd. Het bleek een uitzonderlijk aanbod met deelname van een beperkte, maar hoogst gemotiveerde groep. Dit ganse gebeuren viel onder de bevoegdheid van de heren…