Chris Celis (90LAGR)

Artikels van Chris Celis (90LAGR)

Interview met de heer Frans Derkinderen (1991)

Omdat het de gewoonte is met het begin te beginnen, wou ik u eerst vragen een korte schets te geven van uw levensloop. Wel, ik ben geboren te St.-Lenaarts op 13 november 1938. In de plaatselijke gemeenteschool heb ik mijn lager onderwijs volbracht. En dan…