Welkom

Lees hier Het Beertje nr. 359 (juni 2024)

Het leven zoals het was...

Welkom op de webstek van de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle. U vindt hier het laatste nieuws over onze werking, historische bijdragen over het college, alsook het archief van ons ledenblad "Het Beertje".

Activiteiten

Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten om de banden tussen de oud-leerlingen onderling en tussen de school en de oud-leerlingen te onderhouden. Surf snel naar deze pagina voor het laatste nieuws over onze komende activiteiten.

Het Beertje

Viermaal per jaar publiceren wij een contactblad voor onze leden, dat luistert naar de naam "Het Beertje". De naam dateert uit de vroege beginperiode van onze bond, toen deze nog luisterde naar de naam "OLSIJABE" (uitgesproken "ol sie ja bee"). De leden waren dus "olsijaberen" en zo kwam de naam van het blad tot stand. U kan de laatste editie van Het Beertje, alsook het volledige archief sinds 1962, hier raadplegen.

Facebook

De oud-leerlingenbond heeft een groep op Facebook. Via deze groep bent u als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes en kan u zich ook aanmelden voor sommige van onze activiteiten. Aarzel niet langer en sluit u aan!

Wie is wie?

Ons bestuur staat in voor het beheer van deze website, de organisatie van alle activiteiten, de publicatie van Het Beertje, en nog veel meer. Wie zijn wij? U leert ons kennen op deze pagina.

Contact

Hebt u ons wat te melden? Een geboorte, een huwelijk, een overlijden, een adreswijziging, een opmerking over één van onze activiteiten, een suggestie voor de toekomst, een wetenswaardigheid die u wenst te delen met andere oud-leerlingen? Dit zijn onze contactgegevens.

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
te Westmalle
Kasteellaan 18
2390 Westmalle

Lidgeld

Het lidmaatschap van de oud-leerlingenbond kost EUR 10 per jaar. Hiermee financieren wij onze werking (postzegels, omslagen, drukwerk, prijs van de oud-leerlingenbond, domeinnaam, MailChimp, administratie, sponsoring van de school...). Bij het begin van het jaar krijgen alle oud-leerlingen een vriendelijk verzoek tot betaling, met gepersonaliseerde OGM zodat wij deze betalingen vlot kunnen verwerken in onze boekhouding. Oud-leerlingen die geen gevolg gaven aan deze oproep, worden alsnog vriendelijk verzocht om dit in orde te brengen. Ziehier ons bankrekeningnummer:

  • IBAN: BE81 9734 6532 7424 (NIEUW!)
  • BIC: ARSPBE22XXX

Onze patroonheilige

Sint-Jan Berchmans is onze patroonheilige. Zijn hoofd siert ons logo. Meer over zijn leven, leest u hier.

In memoriam

Wij gedenken eerbiedig onze overleden kameraden, leraars, broeders en vertrouwen hen toe aan de liefdevolle ontferming van onze Vader in de hemel. Een overzicht van overleden oud-leerlingen en oud-leraars vindt u hier.