Het leven zoals het was...

Welkom op de webstek van de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle. U vindt hier het laatste nieuws over onze werking, historische bijdragen over het college, alsook het archief van ons ledenblad "Het Beertje".


Activiteiten

Het Beertje

FB-Groep

Foto's

Bestuur

Contact

Lidgeld

Patroonheilige

In memoriam

Contact

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
te Westmalle VZW
Kasteellaan 18
2390 Westmalle

Lidgeld

Het lidmaatschap van de oud-leerlingenbond kost EUR 10 per jaar. Hiermee financieren wij onze werking (postzegels, omslagen, drukwerk, prijs van de oud-leerlingenbond, domeinnaam, MailChimp, VZW-administratie, sponsoring van de school...). Bij het begin van het jaar krijgen alle oud-leerlingen een vriendelijk verzoek tot betaling, met gepersonaliseerde OGM zodat wij deze betalingen vlot kunnen verwerken in onze boekhouding. Oud-leerlingen die geen gevolg gaven aan deze oproep, worden alsnog vriendelijk verzocht om dit in orde te brengen. Ziehier ons bankrekeningnummer:

  • IBAN: BE36 9730 9137 8781
  • BIC: ARSPBE22XXX