Les in vreemde talen (2020)

door

Het hoeft geen betoog dat kennis van vreemde talen een ongelofelijke troef is op de arbeidsmarkt. De talenkennis van Vlamingen - hoewel tanend - doet hen nog steeds bovenmatig frequent doorstoten naar de hoogste echelons van het internationale bedrijfsleven en de politiek.

Onze school heeft dit goed begrepen en startte daarom dit schooljaar met een soort immersieonderwijs, officieel CLIL (content and language integrated learning) geheten: het onderricht van een zaakvak (niet taalvak) in het Engels, Frans of Duits. De regelgeving is wel erg streng: leraren moeten een bekwaamheidsbewijs  hebben voor het zaakvak én voor de taal (ERK C1). Leerlingen moeten ook steeds kunnen kiezen om het vak gewoon in het Nederlands te volgen en zelfs als zij voor CLIL kiezen mogen zij steeds toetsen en proefwerken in het Nederlands afleggen. Door een vak in een andere taal te volgen krijgen de leerlingen natuurlijk extra input en worden zij ook in een andere context geplaatst en meer uitgenodigd tot interactie. Het is ook minder erg om in een CLIL-les een taalfout te maken dan wel in de eigenlijke taalles. Groei in spreekdurf is zeker één van de doelstellingen. Leerlingen worden dubbel beoordeeld: op het zaakvak en op de groei in taalvaardigheid. Dit is voor de leerkrachten geen geringe uitdaging!

Het aanbod is drievoudig: in het derde jaar kunnen leerlingen (afhankelijk van de richting waar zij voor kiezen) opteren voor geschiedenis in het Frans of informatica in het Engels; in het vierde jaar voor LO in het Duits. De interesse is zeer groot: ca. 55% in 3SO en ruim 75% in 4SO. De school is daar zelfs slachtoffer van haar eigen succes: om ieder toch de kans te geven, kan de school het daar slechts voor een half jaar aanbieden.

Dat Sint-Jan hiermee een goede keuze heeft gemaakt in het belang van haar leerlingen, blijkt uit een eerste grootschalig  onderzoek van Liesbeth Martens van de hogeschool UCLL, dat in januari onder de aandacht van de media kwam. Martens' onderzoeksteam volgde 1600 leerlingen die een dergelijk traject hebben gevolgd. Zij concludeerde dat leerlingen die les krijgen in een vreemde taal, deze taal beter beheersen, en bovendien dat de kennis van het Nederlands er helemaal niet onder lijdt.

Uit: Het Beertje nr. 342 (februari 2020)