Louis De Busser (1)

In memoriam: de heer Louis De Busser (1995)

Begin september 1959 werd op het college de hogere cyclus opgericht. Het bestaande leraarskorps (met o.a. de heren Matthé, Uydens, Pater Plas, Broeder Gysels, Broeder Delang, Broeder Cool,...) moest bijgevolg dringend uitgebreid worden. Fier kon Broeder Overste J. Gysels de eerste leraar met een licentiaatsdiploma…