In memoriam (51)

In memoriam: dhr. Eddy De Vooght

Geboren te Antwerpen op 13/12/1946 en onverwacht overleden op 10/10/2016. Leraar economische wetenschappen en aardrijkskunde van 1/9/1971 tot 31/8/2002. Wegens de ononderbroken stijging van het aantal leerlingen moest er jaarlijks gezorgd worden voor huisvesting, schoolmeubilair, didactisch materiaal en ook en vooral: bekwaam, gemotiveerd en toegewijd…

In memoriam: Rafaël Segers (98LAWI)

Op 3 augustus 2015 overleed in familiekring te Wechelderzande onze oud-leerling Rafaël Segers (98LAWI). Hij woonde en werkte al 10 jaar in Toulouse bij Airbus; zijn werk daar was zijn leven. Zijn hobby was bergbeklimmen, samen met zijn Duitse vrouw, Ulrike Englert. Eind 2012 werd…

In memoriam: dhr. Ludo Haest (2016)

Kort na het aantreden van Broeder Juul Gysels als directeur werd de lagere school volledig uitgebouwd (1 sept. 1959). Naast de zorg voor gebouwen en uitrusting diende hij ook en vooral bekwaam en toegewijd personeel aan te werven. Wij denken hierbij o.a. aan de heren…

In memoriam: dhr. Sus Derkinderen (2015)

Nadat einde juni 1962 voor het eerst in onze school een klas de volledige cyclus secundair onderwijs beëindigde, startte begin september reeds de allereerste klas in een Latijnse studierichting ("oude humaniora"). De heer Frans Derkinderen, afkomstig uit Sint Lenaarts, kreeg van Broeder Overste de opdracht…

In memoriam: dhr. Jef Steylaerts (2015)

Jef Steylaerts begon zijn loopbaan op het college in 1963 of 1964. Aanvankelijk gaf hij zaterdagvoormiddag (!) de lessen Nederlands dictie in de hoogste twee of drie jaren secundair onderwijs in de feestzaal/turnzaal (omwille van de grote ruimte en de akoestiek). Zo bracht hij vele…

In memoriam: meester Jef Keysers (77EC) (2014)

Op 16 mei 2014 overleed na een moedig gedragen ziekte meester Jef Keysers (77EC), oud-leerling en leraar in het tweede studiejaar. Meester Jef werd geboren op 31 maart 1959 en was al sinds 1981 onafgebroken verbonden aan onze school. Hij was een leraar in hart…

In memoriam: de heer André Pycke (2011)

We keren even terug naar het begin van de jaren zestig van vorige eeuw. Bij het oprichten en de uitbouw van de hogere cyclus kwam in het schooljaar 1961-1962 de heer Guy Carlier als nieuwe leraar Frans ter vervanging van de ouder wordende Pater Plas.

In memoriam: E.H. Wilfried Verhaert (2010)

Tijdens de zomervakantie van 1970 waren twee leraars klassieke talen van het Sint-Jan Berchmanscollege op veel te jonge leeftijd overleden: de heer Corneel Goetschalckx na een langdurige ziekte en de heer Jos Van den Bossche ten gevolge van een verkeersongeval. In hun plaats kwamen de…

In memoriam: Broeder Juul Gysels (2008)

Op 8 april 2008 is op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden: eerwaarde broeder Juul Gysels, directeur van het college van 1 sept. 1958 tot 31 dec. 1966. Broeder Gysels, eerst leraar Germaanse talen op SJB, was nog maar 35 jaar, toen hij directeur…

In memoriam: de heer Joz Verhaert (2007)

Op 18 april 2007 overleed in het Sint-Erasmusziekenhuis te Antwerpen de heer Joz Verhaert, geboren te Broechem op 22 juni 1935, echtgenoot van mevrouw Gerda Hendrickx en vader van oud-leerlingen Alde (LAMT95) en Gude (LAMT98). Hij was laureaat aan het Lemmensinstituut, leraar aan het Sint-Jan…

Directeur E.H. Lodewijk Van Loo: herinneringen aan een vriend

"Tijdens mijn sollicitatiegesprek in augustus 1971 ontmoette ik iemand die correct, stijlvol gekleed was er die er volgens mij zeer streng uitzag. Na enkele minuten realiseerde ik mij dat ik te maken had met een zeer gemoedelijke man. Hij stelde mij wel enkele indringende vragen:…

In memoriam: Directeur E.H. Lodewijk Van Loo (2007)

Het is mij vergund geweest om, na zes jaar leraarschap op het college, gedurende negen jaar met Eerwaarde Heer Van Loo als zijn adjunct-directeur te hebben mogen samenwerken. Directeur Van Loo was bij leven al een monument. Toen Mgr. Daem hem in 1968 vroeg om…

In memoriam: Broeder Theo Delang (2004)

Op 24 juni 2004 overleed Broeder Theo Delang op de leeftijd van 81 jaar. Hij is de voorlaatste geestelijke van Sint-Viator in ons land. (Broeder Juul Gysels, gewezen directeur van het college is de laatste nog levende geestelijke van deze congregatie). In zijn actieve periode…

In memoriam: de heer Jos Poppeliers (2004)

Op 10 juni 2004 overleed onze oud-leraar Jos Poppeliers op de leeftijd van 64 jaar. De heer Jos Poppeliers was jarenlang een zeer gewaardeerde leraar Nederlands aan ons college. Keurig taalgebruik was voor hem een grote prioriteit. Talloze keren heeft hij het secretariaat advies gegeven.

In memoriam: de heer Stan Vochten (2000)

Beste vriend en collega Stan, Wij zijn hier met zovele lieve mensen in ontroering en verbondenheid samen rond u. Niet om echt afscheid te nemen maar wel om vanuit een diep en warm respect hulde en eerbetoon te brengen aan uw persoon en uw leven.